پروژكتور


تعداد محصولات (15)

پروژکتورشارژی 100وات

پروژکتورشارژی 100وات

پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پروژکتوربرای ایجاد روشنایی زیاد تولید شده و با ...

تماس بگیرید

پروزکتور IP66      10W

پروزکتور IP66 10W

پروژکتور ip66   10 w مناسب برای مگان های کوچک  پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار ...

تماس بگیرید

پروزکتورIP66    50W

پروزکتورIP66 50W

پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پروژکتوربرای ایجاد روشنایی زیاد تولید شده و با م ...

تماس بگیرید

پروژکتور 150 وات

پروژکتور 150 وات

پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پروژکتوربرای ایجاد روشنایی زیاد تولید شده و با م ...

تماس بگیرید

پروژکتور 50 وات

پروژکتور 50 وات

پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پروژکتوربرای ایجاد روشنایی زیاد تولید شده و با م ...

تماس بگیرید

پروژکتور30وات

پروژکتور30وات

پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پروژکتوربرای ایجاد روشنایی زیاد تولید شده و با م ...

تماس بگیرید

پروژکتور400وات

پروژکتور400وات

پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پروژکتوربرای ایجاد روشنایی زیاد تولید شده و با م ...

تماس بگیرید

پروژکتور300وات

پروژکتور300وات

پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پروژکتوربرای ایجاد روشنایی زیاد تولید شده و با م ...

تماس بگیرید

پروژکتور200وات

پروژکتور200وات

پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پروژکتوربرای ایجاد روشنایی زیاد تولید شده و با م ...

تماس بگیرید

پروژکتور100وات

پروژکتور100وات

پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پروژکتوربرای ایجاد روشنایی زیاد تولید شده و با م ...

تماس بگیرید

پروزکتور 50وات

پروزکتور 50وات

پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پروژکتوربرای ایجاد روشنایی زیاد تولید شده و با م ...

-

پروزکتور30وات

پروزکتور30وات

پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پروژکتوربرای ایجاد روشنایی زیاد تولید شده و با م ...

تماس بگیرید

پروژکتورشارژی 20وات

پروژکتورشارژی 20وات

پروژکتورشارژی 5V   20W پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌دهد.پ ...

تماس بگیرید

پروژکتورشارژی 30وات

پروژکتورشارژی 30وات

پروژکتورشارژی  8.4V   30W پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می&zw ...

تماس بگیرید

پروزکتورشارژِی 50وات

پروزکتورشارژِی 50وات

پروژکتورشارژی 8.4V    50W پروژکتور چیست؟ پروژکتور یا نور افکن وسیله منعکس کننده ای است که نور را از کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار انتقال می‌ده ...

تماس بگیرید


نمایش 1 تا 15 از مجموع 15 ( تعداد 1 صفحه)